grafika

Urodzony w 1964 r.

Dyplom z Projektowania Graficznego u prof. J.J. Aleksiuna, z Grafiki Artystycznej u prof. H. Pawlikowskiej na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (dziś Akademia Sztuk Pięknych), 1990.

Prezes Fundacji im. Eugeniusza Gepperta przy ASP we Wrocławiu, 2001.

Tytuł profesora nadzwyczajnego, 2003.

Najważniejsze nagrody: II Nagroda w konkursie Przegląd Grafiki, Wrocław, 1994; I Nagroda im. Daniela Hodowieckiego przyznana przez Berlińską Fundację Guntera Grassa, Akademia Sztuk Pięknych, Berlin, Niemcy, 1999; nagroda specjalna na Konkursie Grafiki i Rysunku Środowiska Dolnośląskiego, 2002.

Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, a jego prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą, m.in. jego grafiki posiadają Jaques Chirac, Vaclav Havel, Aleksander Kwaśniewski, Jan Nowak Jeziorański.

Uprawia grafikę, najchętniej posługuje się miedziorytem, akwafortą i akwatintą.