Urodzony 5 lutego 1958 roku we Wrocławiu. Studia w PWSSP we Wrocławiu kończy wystawą w kościele św. Krzyża (Wrocław – Ostrów Tumski) w grudniu 1984 roku. Jego obrazy z pokazu dyplomowego są „internowane” z zakazem ich ekspozycji na wystawie Dyplomów 1984/1985. Na wystawie Droga i Prawda (Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Młodych) w 1985 roku wyróżnione były Honorową Nagrodą Komisarza Wystawy.

Jest autorem ponad dwudziestu wystaw indywidualnych i uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych. W końcu lat 90. w kilku szkołach oraz w  ośrodku resocjali-zacyjnym prezentuje cykl wystaw połączonych ze spotkaniami z młodzieżą.

Lata 2000 i 2001 to praca z Christosem Mandziosem, artystą rzeźbiarzem z Wrocławia, nad wspólnym projektem  Na Styku… Jest to cykl wystaw i działań paraplastycznych, które odbywały się w bardzo różnych miejscach Wrocławia: w szkołach, w więzieniu, w Monarze, w Domu Dziecka, na Dworcu i w kościele…

W roku 2003 realizuje w Multipleksie Helios we Wrocławiu dużą wystawę Ruchome… nieruchome… obrazy.

Z kolei rok 2005, to nowa wystawa Przestrzeń odkupiona, pokazana w Muzeum Miejskim Wrocławia oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu.

11 marca 2010 artysta otrzymał Nagrodę Roku 2009, przyznaną przez ZPAP we Wrocławiu za przygotowanie najlepszej wystawy.