Małgorzata Rukszan tworzy obrazy pełne koloru i światła. Tematem prac są ludzie, architektura oraz baśniowy świat odwołujący się do wyobraźni.