Janina Myronova, urodzona w Doniecku na Ukrainie.
Absolwentka Donieckiej Szkoły Artystycznej, Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Ceramiki Artystycznej), Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Wydział Ceramiki i Szkła), specjalność Projektowanie Ceramiki.
Jej prace znajdują się m. in. w zbiorach na Łotwie, Danii, Ukrainie i w Polsce. Uczestniczka ponad 80 wystaw, sympozjów i plenerów w kraju i za granicą.